BURO

Sinds 2014 werk ik onder de naam ARCHITECTERIE samen met een team van bouwspecialisten aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van architectuur, interieur, bouwkunde en stedenbouw. Het gaat dan specifiek over projecten betrekking hebbend op (ver)nieuwbouw, verbouw, renovatie en herbestemming (transformatie) van woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kerken en (rijks)monumenten.

Mijn expertise is breed en beslaat alle facetten van het bouwproces, te weten ontwerp, bouwtechnische uitwerking, vergunningaanvraag en bouwbegeleiding.

Mijn ontwerpen zijn eigenzinnig maar helder (eenduidig), functioneel en realistisch. Bij mijn ingrepen denk ik na over verschillende schaalniveaus, dus over zowel abstracte concepten en structuren als over de menselijke maat en de persoonlijke (ruimte)behoefte.

In mijn aanpak streef ik naar een integrale, dynamische en transparante strategie na en werk ik in dialoog met de opdrachtgever (en andere belanghebbenden) stapsgewijs naar een eenduidige oplossing. Daarbij kijk ik naar de bestaande (cultuurhistorische) context, de ruimtebehoefte (persoonlijke wensen), het budget en hecht ik waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Tot mijn opdrachtgevers behoren particulieren, architectenbureaus, kunstenaars, hogescholen, makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, gemeentes, cultureel-maatschappelijke organisaties, kerkelijke organisaties en musea.

Mocht u voornemens zijn om te gaan bouwen of te verbouwen, neem dan eens contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te bezien of ik iets voor u zou kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,
Serge Coumans