BURO

Sinds 2014 werk ik samen met een team van bouwspecialisten aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van architectuur, interieur, bouwkunde en stedenbouw. Het gaat dan specifiek over projecten betrekking hebbend op (ver)nieuwbouw, verbouw, renovatie en herbestemming (transformatie) van woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kerken en (rijks)monumenten.

Mijn expertise is breed en beslaat alle facetten van het bouwproces, te weten ontwerp, bouwtechnische uitwerking, vergunningaanvraag en bouwbegeleiding.

Mijn ontwerpen zijn eigenzinnig maar helder (eenduidig), functioneel en realistisch. Bij mijn ingrepen denk ik na over verschillende schaalniveaus, dus over zowel abstracte concepten en structuren als over de menselijke maat en de persoonlijke (ruimte)behoefte.

In mijn aanpak streef ik naar een integrale, dynamische en transparante strategie na en werk ik in dialoog met de opdrachtgever (en andere belanghebbenden) stapsgewijs naar een eenduidige oplossing. Daarbij kijk ik naar de bestaande (cultuurhistorische) context, de ruimtebehoefte (persoonlijke wensen), het budget en hecht ik waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Tot mijn opdrachtgevers behoren particulieren, architectenbureaus, kunstenaars, hogescholen, makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, gemeentes, cultureel-maatschappelijke organisaties, kerkelijke organisaties en musea.

Mocht u voornemens zijn om te gaan bouwen of te verbouwen, neem dan eens contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te bezien of ik iets voor u zou kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,
Serge Coumans

“Serge heeft ons geholpen in de renovatie van ons huis, waarbij we een later toegevoegde aanbouw terug wilden brengen in de klassieke stijl van het huis.
Ontzettend blij en tevreden over zijn hulp. Zowel in meedenken over de details in het eindresultaat als ondersteuning in het proces.
Betrouwbaar, snel en helder.”

 

“Serge heeft onze vraag goed begrepen en vertaald met als resultaat een prachtige woning volledig naar onze wens. We wilden onze jaren 30 woning in dezelfde stijl met behoud van het authentieke karakter uitbouwen, zonder aan de binnenzijde van de woning allerhande storende factoren te zien zoals extra balken en rare hoekjes. Serge heeft hierin meegedacht en geadviseerd, alsook ondersteund in communicatie (‘vertaling’) naar de aannemer, en op enkele cruciale momenten stevig geïntervenieerd. Dit heeft er toe geleid dat het eindresultaat prachtig is geworden. Serge is een rustige, bevlogen en creatieve architect die werkt met respect voor authenticiteit en karakter, en verkent tegelijkertijd toepassing van innovatieve materialen om het doel te bereiken. Hij heeft verschillende opties geschetst (wat kan die man tekenen!), en met advies, ons als opdrachtgever duidelijk de regie laten behouden. Klasse!”