BURO

Sinds 2014 werk ik onder de naam ARCHITECTERIE samen met een team van bouwspecialisten aan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van architectuur, interieur, bouwkunde en stedenbouw.

Mijn werkveld omvat (ver)nieuwbouw, verbouw, renovatie en herbestemming (transformatie) van woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kerken en (rijks)monumenten.

Mijn expertise is breed en beslaat alle facetten van het bouwproces, te weten ontwerp, bouwtechnische uitwerking, vergunningaanvraag en bouwbegeleiding.

In mijn ingrepen denk ik na over verschillende schaalniveaus, dus over zowel abstracte concepten en structuren als over de menselijke maat en de persoonlijke behoefte.

Mijn ontwerpen zijn eigenzinnig maar helder (eenduidig), functioneel en realistisch.

In mijn aanpak streef ik naar een integrale, dynamische en transparante strategie na en werk ik in dialoog met de opdrachtgever (en andere belanghebbenden) stapsgewijs naar een eenduidige oplossing. Daarbij kijk ik naar de bestaande (cultuurhistorische) context, de ruimtebehoefte (persoonlijke wensen), het budget en hecht ik waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Tot mijn opdrachtgevers behoren particulieren, architectenbureaus, kunstenaars, hogescholen, makelaars, projectontwikkelaars, aannemers, gemeentes en cultureel-maatschappelijke organisaties.

Mocht u voornemens zijn om te gaan bouwen of te verbouwen, neem dan eens contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, om te bezien of ik iets voor u zou kunnen betekenen.

Serge_Coumans

IR. SERGE COUMANS, ARCHITECT (MSC) & BOUWKUNDIG INGENIEUR (ING.)

ARCHITECTERIE SERGE COUMANS is in 2013 opgericht door Serge Coumans, na ruim 10 jaar ervaring te hebben opgedaan als conceptontwikkelaar, architect, stedenbouwkundige, bouwkundig ingenieur en projectleider bij toonaangevende architectenburo’s waaronder Jo Coenen, Odeon Architecten en John K√∂rmeling.Serge Coumans is afgestudeerd aan de TU/e (architectuur & filosofie) in Eindhoven alsook aan de HTS (architectuur & bouwkunde) in Amsterdam.