impressie exterieur Barak

BARAK
manege & horeca & shop

TYPE PROJECT: HAALBAARHEIDSONDERZOEK / ONTWERP ARCHITECTUUR
PROGRAMMA: DRESSUURARENA / PAARDENSTALLEN / BAR / WINKEL
OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
LOCATIE: VORDEN
JAAR: 2006
STATUS: NIET GEREALISEERD

Voor het ontwerp van een manege is een ensemble van geschakelde houten schuren voorgesteld, waardoor er ondanks het omvangrijke programma toch een zekere gefragmenteerdheid ontstaat, die appelleert aan de menselijke maat. In elk van deze schuren huist een autonome functie, waaronder de dressuurschool, de paardenstallen, de winkel en de horeca, welke bepalend zijn voor de omvang en onderscheidend karakter.