schetsimpressie Begijnenhof

BEGIJNENHOF
inbreiding woonzorgcomplex

TYPE PROJECT: HAALBAARHEIDSONDERZOEK / ONTWERP STEDENBOUWKUNDIG
PROGRAMMA: WONEN / KLEINSCHALIGE ZORGVOORZIENING
OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
LOCATIE: NIJMEGEN
JAAR: 2019
STATUS: NIET GEREALISEERD

Bij de vraag voor een inbreiding van een voormalig industrieterrein (lichte-industriefunctie) in het hartje van Nijmegen is het voorstel gedaan om het gebied in te richten als een Begijnenhofje met een mix aan woontypen voor diverse doelgroepen als ook met een kleinschalige woonzorgfunctie voorzien van zorgfaciliteiten, waar de hele wijk gebruik van kan maken. Hierdoor ontstaat er variëteit en zorgt de mix van woonculturen voor levendigheid. Ruimtelijk bestaat het complex uit een hofje, dat aan weerszijde is ontsloten met de buurt. De hoogwaardige grondgebonden woningen en lofts komen qua schaal en omvang overeen met de bebouwing van de omliggende woonwijk. Binnen een rigide configuratie is ruimte voor afwisseling en kleur en voor (dak)terrassen met veel groen, waardoor er een vriendelijke ruimte ontstaat.