impressie Mottekasteel Stadsmuseum

MOTTEKASTEEL
reconstructie kasteel Ten Hage

TYPE PROJECT: ONTWERP LANDSCHAP / ONTWERP ARCHITECTUUR
PROGRAMMA: EDUCATIE
OPDRACHTGEVER: OPENLUCHTMUSEUM PREHISTORISCH DORP
LOCATIE: EINDHOVEN
JAAR: 2017
I.S.M.: STADSARCHEOLOOG NICO ARTS
STATUS: IN ONTWIKKELING 

Een belangrijk onderdeel van het masterplan Stadsmuseum, het plan waarmee het Prehistorisch Dorp in de komende jaren wil doorgroeien naar een groot regionaal openluchtmuseum, wordt gevormd door de reconstructie van het eerste Eindhovense kasteel Ten Hage uit de 11e eeuw, dat ooit was gesitueerd op het terrein van het latere kloostercomplex Mariënhage in Eindhoven. Het kasteel Ten Hage was een zogenaamde motteburcht, een gefortificeerde woontoren geplaatst boven op een motte (kunstmatige heuvel) met een brede gracht er omheen. Op grond van de Mariënhageopgraving en de overblijfselen van de originele toren alsook op basis van literatuur omtrent mottetorens is het plan ontwikkeld voor een stenen toren met een pregnante houten topverdieping.