achtergevel nieuwe situatie

OPBOUW
uitbreiding 2e verdieping woonhuis

TYPE PROJECT: ONTWERP ARCHITECTUUR / BOUWKUNDE
PROGRAMMA: WONEN / SLAPEN
OPDRACHTGEVER: PARTICULIER
LOCATIE: EINDHOVEN
JAAR: 2019
STATUS: IN ONTWIKKELING 

Voor de uitbreiding van een woonhuis in Eindhoven in een zeer rigide ontworpen woonwijk is voorgesteld om een eerdere uitbreiding enkele huizen verder als inspiratiebron te nemen om daarmee geen afbreuk te doen aan de heersende architectuur. Bij de uitbreiding wordt de daklijst doorgetrokken, maar blijft de uitbreiding toch duidelijk herkenbaar, doordat de uitbreiding iets terug ligt ten opzichte van het gevelvlak van het oorspronkelijke woonhuis.