plan Parc Belge

PARC BELGE
hernieuwd Belgenmonument

TYPE PROJECT: ONTWERP LANDSCHAP / ONTWERP ARCHITECTUUR
PROGRAMMA: BEZOEKERSCENTRUM MUSEUM
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE AMERSFOORT / FASADE AMERSFOORT
LOCATIE: AMERSFOORT
JAAR: 2016
STATUS: NIET GEREALISEERD

Voor de door de Gemeente Amersfoort en Fasade Amersfoort uitgeschreven ontwerpprijsvraag om het Belgenmonument uit de Eerste Wereldoorlog 100 jaar na de oprichting in 1918 hernieuwd betekenis te geven als monument voor de Belgische ontheemden (en tevens voor de hedendaagse ontheemden) door de toevoeging van een informatiepunt is het voorstel gedaan om niet slechts een informatiepunt toe te voegen, maar om het gehele park opnieuw te beschouwen en om te dopen tot Parc Belg oftewel het Belgenpark. In navolging van de architectuur van Huib Hoste wordt het bestaande ensemble uitgebreid en vervolmaakt door de toevoeging van een klein museumgebouw, opdat er een imposante langgerechte landschappelijke constellatie ontstaat, waarbij elk component dit wil zeggen zowel de bouwlichamen als de tussenliggende parkachtige ruimtes een deel van de geschiedenis van de oorlog en de achtergrond van het monument vertelt. In het heuvelachtige en parkachtige gebied is het museumgebouw ontworpen als een ondergrondse bunker, waar door middel van grote foto- en filmprojecties op de muur de oorlog tastbaar wordt.