impressie vogelvlucht Stadsmuseum

STADSMUSEUM
uitbreiding (vooronderzoek) openluchtmuseum Prehistorisch Dorp

TYPE PROJECT: ONTWERP LANDSCHAP / ONTWERP ARCHITECTUUR
PROGRAMMA: MOTTETOREN / POORTGEBOUW
OPDRACHTGEVER: EINDHOVEN MUSEUM / OPENLUCHTMUSEUM PREHISTORISCH DORP
LOCATIE: EINDHOVEN
JAAR: 2017
STATUS: NIET GEREALISEERD

In samenwerking met het openluchtmuseum het Prehistorisch Dorp in Eindhoven is een onderzoek gedaan op welke manier het dorp in de komende jaren zou kunnen uitgroeien tot een volwaardig stadsmuseum met regionale allure. Het plan Stadsmuseum behelst grotendeels een uitbreiding richting de noordelijk gelegen Boutenslaan, een onderdeel van de drukke binnenring van Eindhoven, waar het museum een entreepartij wil opwerpen. Op de nieuw verworven grond verrijst onder meer een reconstructie van het oorspronkelijke Eindhovense mottekasteel Ten Hage en ter plaatse van de Boutenslaan zal een groot museaal (ecologisch) poortgebouw gerealiseerd worden van het archetype langsschuur. Deze langsschuur is de moederschuur van het park en de belangrijkste schuur van alle schuren in het museum. De langsschuur heeft een gesloten karakter, maar transformeert volledig zodra de deuren open gaan tot een uitnodigend poortgebouw. Op de begane grond is de kassa, de horeca, het historisch stadslab en de backoffice gesitueerd, terwijl de gehele verdiepingsvloer bestemd is tot tentoonstellingsruimte.